Inici / Condicions generals

Condicions generals

1. GLOBUS PIRINEU és una companyia de treballs aeris autoritzada per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per a realitzar transport aeri de passatgers.

2. Aquest bitllet, dona dret a un vol en globus d'aire calent per una persona. El passatger haurà que presentar-lo al pilot abans del vol.

3. Després d'adquirir el bitllet, és responsabilitat del passatger posar-se en contacte amb GLOBUS PIRINEU amb la suficient antelació per acordar la data i el lloc del vol.

4. El bitllet té una validesa d'un any des de la data de compra indicada al mateix. Si el passatger no s'ha posat en contacte amb GLOBUS PIRINEU dins d'aquest termini, el vol es considerà com a realitzat.

5. Si per qualsevol motiu el passatger desitja aplaçar el vol després d'haver fixat una data, serà necessari avisar a GLOBUS PIRININEU amb una antelació de al menys 5 dies abans de realització d'aquest. En cas de no complir-se aquest termini, GLOBUS PIRINEU es reserva el dret a considerar el vol com efectuat.

6. Els passatgers rebran confirmació del vol i tota la informació necessària en 12/48 hores abans de la realització d'aquest, una vegada s'hagin verificat les condicions meteorològiques previstes.

7. Els passatgers s'han d'assegurar de que estan físicament aptes per realitzar el vol. GLOBUS PIRINEU no assumirà cap responsabilitat per malaltia, circumstàncies físiques limitades o lesions resultat d'una condició mèdica preexistent. Qualsevol estat o circumstància particular haurà de ser comunicada amb antelació a la coordinació del vol. Els vols amb persones amb cardiopaties greus i dones en estat de gestació o persones amb osteoporosis son especialment contraindicades. Les persones amb sobrepès hauran d'avisar en el moment de fixar una data de vol amb GLOBUS PIRINEU.

8. El vol tindrà una durada aproximada d'una hora, considerant com efectuat en quan la duració superi els quaranta-cinc minuts entre l'enlairament i l'aterratge.

9. GLOBUS PIRINEU disposa d'assegurances a tercers i danys personals de tots els passatgers de bord. GLOBUS PIRINEU no acceptarà cap responsabilitat per pèrdua o danys a objectes personals. S'aconsella tenir especial cura amb les ulleres, càmeres, prismàtics i altres elements que els passatgers poden portar sobre seu durant el vol.

10. Degut a la seva gran dependència als factors meteorològics, existeix la possibilitat de que el vol sigui aplaçat fins una altre data que sigui convenient per el passatger. Aquesta circumstància no serà motiu de cap compensació.

11. GLOBUS PIRINEU es reserva el dret de modificar el punt d'enlairament i/o l'hora prevista del mateix al seu criteri, si aquest augmenta les possibilitats d'efectuar el vol o la seguretat del mateix. Al lloc d'enlairament, i sota el criteri tècnic del pilot, el vol podria cancel·lar-se si les condicions que hi ha no son segures per el mateix.

12. Segons el Reglament de Circulació Aèria, totes les decisions sobre la seguretat en vol seran única responsabilitat del pilot del globus. El pilot pot, negar-se a portar algun passatger que pogués suposar un perill per altres passatgers o la seguretat del globus en general. Els passatgers seguiran rigorosament les instruccions del pilot de la aeronau.

13. És molt important per la realització de l'activitat que els passatgers es presentin a l'hora especificada per el vol al camp d'enlairament. En cas de no arribar a temps per realitzar el vol, no donarà dret a la devolució del seu import o emplaçament.

14. Sota cap concepte GLOBUS PIRINEU estarà obligat a reemborsar l'import del bitllet venut. El bitllet pot ser transferit a un altre beneficiari dins del seu període de validesa.

15. Volar en globus és una manera de transport aeri subjecte a moltes variables. Encara que l'equip d'humà farà tot el possible per complir els horaris estimats, és aconsellable deixar marge de temps suficient en la planificació d'activitats o cites posteriors al vol.

16. Els menors d'edat que no hagin de volar acompanyats per els seus pares o tutors legals hauran de portar un document dels seus responsables autoritzant l'activitat.

17. L'adquisició del bitllet implica l'acceptació de les Condicions Generals.

18. El passatger ha acceptat expressament la política de privacitat recollida a la pàgina web de GLOBUS PIRINEU, i conscient al tractament de les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els serveis contractats. Així mateix, aprova la gravació, reproducció i difusió d'imatges per part de GLOBUS PIRINEU durant els serveis contractats amb fins merament promocionals i sense ànim de lucre.

19. El passatger consent l'enviament d'informació i ofertes comercials d'activitats o serveis annexos al transport aeri, aerostàtics, turístics o d'entreteniment comercialitzats per GLOBUS PIRINEU o altres societats que col·laborin amb aquesta empresa en la gestió dels seus serveis. En cas de no voler rebre aquesta informació contacteu amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic: info@globuspirineu.com.

20. El passatger podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, així com el de limitació o oposició al tractament escrivint a l'adreça de correu electrònic: info@globuspirineu.com. A més, l'assisteix el dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

WhatsApp